Tegenwoordig staan verkeerslichten langer op oranje. Hoewel het slechts gaat om een halve seconde tot een seconde, is het doel hiervan om ongelukken te voorkomen. Uitonderzoek van Goudappel Coffens blijkt namelijk dat dit leidt tot minder ongelukken of bijna-ongelukken als gevolg van mensen die door rood rijden.

Volgens dit onderzoek moet het verlengen van de geeltijd er voor zorgen dat het aantal roodrijders halveert. Dan gaat het vooral om mensen die bewust door rood reden terwijl zij ver van tevoren het licht al op oranje zagen springen.
Uit het onderzoek blijkt ook dat weggebruikers moeite hebben met de lichten wanneer die te kort of te lang op oranje blijven staan. Men zou dan twijfelen en verkeerde, gevaarlijke beslissingen nemen.

Het onderzoeksbureau bekeek als basis de geeltijden. Daarnaast werden er 15 specialisten uit verschillende disciplines geinterviewd en de gedragsspecialisten hielden een gedragsonderzoek met ritten door een testpanel waarna de resultaten met camerabeelden werden getoetst. Ook werd het zogenoemde ‘geelfasegedrag’ onderzocht. Het resultaat leidde tot een advies hoe om te gaan met de geeltijd, gedragen door IVER, CVN, Politie en CROW.

De aanbevolen geeltijden zijn dan ook opgenomen in het handboek Verkeersreglementen. Echter, deze regels verschillen per verkeersdeelnemer, handeling en situatie. Zo staat voor de rechtdoor rijdende fietser het stoplicht ongeveer 2 seconden op oranje, terwijl een gemotoriseerd voertuig op een 80-kilometerweg vijf seconden oranje licht ziet.

Category