Verklaring van geschiktheid

De eerste stap naar de Verklaring van geschiktheid is het indienen van het formulier Gezondheidsverklaring met Geneeskundig verslag bij het CBR. Het CBR streeft ernaar om alle aanvragen van een Verklaring van geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen, met een maximumtermijn van vier maanden.