Wat zijn de kosten voor de theorie- en praktijkexamens?

Antwoord:
Klik hier voor een compleet en actueel tarievenoverzicht op de CBR-website.